Monthly Archives: July 2011

Ang Ulan sa mga Soap Opera

Standard

Bumubuhos sa tauhan
kung sikreto’y nagkaalaman
kahit ‘di magkarinigan,
sila’y nagsisigawan
resulta tuloy ang suntukan
(sa mga kalalakihan)
o kaya naman sabunutan
(sa mga kababaihan).
Minsan walk-out ang kinalabasan,
kung  isang pares ang nagbangayan.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ganito ako magsulat

Standard

Nakikipagtitigan sa blangkong monitor,
habang nakikipaglaro sa keyboard
Bago nagpapatugtog ng gospel songs
at bubuksan ang Google Chrome. 

Bubuksan ang notepad,
gagawa ng outline
habang maya’t maya’y nag-Alt+Tab
puntang Chrome.

Makikipagtitigan muli sa blangkong monitor,
saka gagawa ng musika
mula sa paulit-ulit na pagdiin
ng mga daliri sa keyboard.

Papalitan ang musika sa Media Player
ng playlist na Pavarotti
babalikan ang nadumihang monitor,
bubusisiin ang retorika ng bawat linya
saka Ctrl+C at Ctrl+V ang buong piyesa.

DAY 7

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.