Monthly Archives: August 2011

Ito ang araw na ginawa ng Panginoon para

Standard
  1. Magbasa at magsaliksik ukol sa kasaysayan ng asukal sa Pilipinas;
  2. Usisain kung bakit biglaang bumaba ang export ng tubo sa bansang Amerika noong 1979-80s;
  3. Suriin ang mga patakarang pang-ekonomiya ng bansa sa nakalipas na limang dekada ukol sa asukal;
  4. Alamin ang mga naging epekto ng biglaang pagbaba ng export at siya namang pagtaas ng import ng asukal sa mga may-ari ng hacienda, nagtatanim, may-ari ng mga miller at negosyante na umaasa sa asukal; at
  5. Isa-isahin ang mga produktong nagawa ng Pilipinas mula sa tubo.
Happy long weekend sa akin.