Monthly Archives: November 2011

Ang escudo ng Republika (2)

Standard

Nang magkaroon ng Rebolusyon noong 1896, sari-saring escudo ang ginamit ng bansa dahil maraming pinuno ng rebolusyon ang may kanya-kanyang simbolo. Nang masakop ang Pilipinas ng Estados Unidos, kinailangan na baguhin ang escudo upang magsilbing hudyat ng pagbabago ng pamumuno.

Dinisenyo ang escudo ng US State Department noong 1905. Ipinapakita nito ang panibagong hugis kung saan pinagsama ang korona (mula sa escudo ng bansa na bigay ng España) at ang pananggalang. Napanatili ang simbolo ng kaharian ng Castile at ang kalahating leon-kalahating isda na nilalang. Nag-iba lamang ang mga ito ng kulay. Naging dilaw ang dating pilak na nilalang at naging itim ang bintana at pintuan ng kastilyo. Nagkaroon din ng isang scroll na nagpapakilala sa isang bagong bansa na naitatag: hindi na Las Islas Filipinas, kundi Philippine Islands.

Kasama ang pagbabago sa escudo na katha ng Estados Unidos ay ang mga puti at pulang guhit sa gawing ibaba ng panannggalang. Labintatlo ang mga ito at kumakatawan sa orihinal na bilang ng kolonya ng Estados Unidos na siyang humiwalay sa Gran Britanya noong 1776. Nasa pinakaitaas ng pananggalang ang isang agila na kumakatawan sa Estados Unidos. Ito ang naging escudo ng Pilipinas hanggang 1935, taon ng pagkakatatag ng Pamahalaang Commonwealth.

Kakaunti ang pagbabago: nahati sa tatlong bahagi ang pananggalang at inilagay ang bughaw sa kaliwang bahagi samantalang ang pula sa kanan. Naging puti ang mala-koronang tuktok ng pananggalang at naroon ang tatlong bituin. Puti rin ang likuran ng kalahating leon-kalahating isdang nilalang. Pinaliit din ang agila sa pinakaitaas. Sa pagbabago ng pamumuno, pinalitan ang salita sa scroll at ginawang “Commonwealth of the Philippines”.

May isa pang pagbabago ang escudo noong 1938 nang itatag ni Pangulong Quezon ang Special Committee of Arms of the Philippines. Ngunit hirap sa paghahanap ng larawan kaya nag-sariling sikap na gumawa.

Kapansin-pansin na nagkapalit ng pwesto ang kulay ng bughaw at pula. Naiba rin ang agila sa tuktok ng pananggalang na hindi na nakakapit sa isang sanga ng olibo ngunit may hawak na sanga ng olibo na may walong dahon at walong bunga. Bukod dito, hawak din ng agila sa kanyang paa ang tatlong sibat.

PHOTO CREDITS:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1193195&page=4

Para kay Mark de Guzman: Ang escudo ng Republika (1)

Standard

Pinag-uusapan natin kanina ang mga coat-of-arms o escudo sa wikang Español (walang literal na salin sa wikang Filipino) at naitanong mo ang ibig sabihin ng escudo ng Republika ng Pilipinas. Mahalagang malaman na nagbabago ang escudo ng bansa habang nag-iiba kung sino ang namumuno dito.

Nang masakop ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila noong 1565, opisyal na naging kolonya ang Pilipinas ng bansang España. Bilang kolonya, nabilang ang Pilipinas sa Indias Orientales Españolas o ang mga teritoryo ng España sa rehiyong Asya-Pasipiko. Ang escudo nito, pati na rin ang sa kaharian ng Madre España, ay halaw sa escudo ng mga kaharian ng Castile at León. Ginamit ito sa watawat ng España noong 1785-1873 at 1875-1931 (kung bakit, kailangan ko ng panibagong sanaysay). Ang bawat kaharian sa Europa noon ay mayroong sariling escudo, na nagbabago depende kung sino ang pamilya (o dinastiya) na naghahari.

Ang larawan sa itaas ang escudo ng kaharian ng Castile at León. Ang nasa ibaba naman ang escudo ng hari ng España.

Taong 1596 nang bigyan ni Haring Felipe II ang lungsod ng Maynila ng isang escudo. Inilarawan ko na ito sa isang post ilang buwan ang nakararaan ngunit upang higit na maipaliwanag, heto ang larawan at kahulugan. Sa Biblioteca de la Real Academia de la Historia sa Madrid ipinaliwanag ang ibig sabihin ng escudo (ang salin at ang orihinal sa wikang Español):

“Armas conocidas de la dicha Ciudad de manila en las dichas Islas Filipinas, un escudo que en la mitad de la parte superior tenga un Castillo de oro en campo colorado y cerrado con puerta y ventana azules, y una corona encima, y en la parte inferior y en campo azul, medio León y medio delfín de plata, armado y lampasado de gules, que son uñas y lengua coloradas, teniendo dicho León en su pata una espada con su guarnición y puño…”

“Coat of arms known to the said City of Manila in the Philippines such a shield in the upper half of the Castle has a red and gold closed field with blue doors and windows, and a crown on top, and the lower in blue field, half lion and half silver dolphin, langued gules armed and which are red nails and tongue, with the Lion in his paw a sword with its garrison and fist … ”

 

Ipinagtataka mo kanina kung bakit naging sea lion ang nasa escudo. Heto ang paliwanag: ang Pilipinas ay kolonya ng España  sa ibayong dagat.

PHOTO CREDITS:

CASTILE AND LEON
http://www.loeser.us/flags/california.html
ESCUDO DEL REY DE ESPANA
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_del_rey_de_Espa%C3%B1a_abreviado_antes_de_1868_con_tois%C3%B3n.svg

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.