Monthly Archives: September 2011

May natutunan akong bago ngayon (3)

Standard

Sa unang kabanata ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, inilalarawan dito ang pag-usad ng isang bapor (steamship) sa Ilog Pasig. Lulan ng bapor ang mga tauhan ng unang kabanata na abala sa pag-uusisa ng mga tanawin sa kubyerta ng bapor. Nakamamanghang isipin na noong huling taon ng ika-labingsiyam na siglo, ginagamit sa Maynila ang nasabing ilog upang makabiyahe.

At bakit nga naman hindi gayong sa isang modernong mapa ng Maynila, ipinapakita na magkaugnay ang Laguna de Bay at ang Look ng Maynila dahil sa Ilog Pasig? (Importante: In-edit ang pulang guhit sa mapa upang mapalutang ang Ilog Pasig sa napakaraming linyang asul sa isang maliit na mapa.)

Maaring gayon nga ang kaso sapagkat sa isang mapa na iginuhit noong 1898, makikita na itinayo malapit kung nasaan ang anyong tubigĀ ang karamihan sa mga tirahan sa Maynila. Maaaring isang estero o ang mismong Ilog Pasig nabanggit na anyong tubig. Arrabales o suburbs kung tawagin ang mga pamayanang ito sa mapa. Sa mga lugar na malayo sa ilog o estero, walang nakaguhit na mga nabuong pamayanan. Ngunit maari din kayang ang nakaguhit ang takdang lawak ng lungsod? A, Tila yata may napipintong panibagong paksa na dapat isaliksik.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.