Tag Archives: 40 days

Ganito ako magsulat

Standard

Nakikipagtitigan sa blangkong monitor,
habang nakikipaglaro sa keyboard
Bago nagpapatugtog ng gospel songs
at bubuksan ang Google Chrome. 

Bubuksan ang notepad,
gagawa ng outline
habang maya’t maya’y nag-Alt+Tab
puntang Chrome.

Makikipagtitigan muli sa blangkong monitor,
saka gagawa ng musika
mula sa paulit-ulit na pagdiin
ng mga daliri sa keyboard.

Papalitan ang musika sa Media Player
ng playlist na Pavarotti
babalikan ang nadumihang monitor,
bubusisiin ang retorika ng bawat linya
saka Ctrl+C at Ctrl+V ang buong piyesa.

DAY 7

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.