Monthly Archives: April 2012

Dalawang Sunog

Standard

Bago mag 1896:

El Fuego!

Nagtatakbuhan ang mga abang tao tangan-tangan ang kakarampot nilang mga ari-arian palayo sa pulumpon ng maitim na ulap malapit sa simbahan ng Santa Ana. Hila-hila ang kanilang mga anak at buhat-buhat ang mga tampipi, hindi magkanggamayaw ang mga tao sa pagtakas sa sakunang biglaang ipinataw ng Dios sa kanila.

El Fuego!

May dalawang sibil na naka-tanghal pang patakbo sa daang na itinuro ng mamâ kung saan isang puting kabayo ang naliligaw. Naroon sa lumalagablab na apoy ang mga panginoong may lupa at mga prayle—o anino lamang nila ang mga iyon? Sa bubungan ng isang kubo umaakyat ang isang binata. Sa lupa tinitipon ng isang ale ang inalwas na mga damit.

El Fuego!

Sa gitna ng sindak at taranta, naroon sa lapag ang tahimik na estatua ng Nuestra Señora: nakatingala’t nagdarasal sa abo-asul na langit ng katanghalian.

Si Bonifacio daw ang pasimuno.

Ciento y diez años pagkatapos:

Kung di pa inusisa ng manong sa manibela kung saan nanggagaling ang pagkakapal na usok, hindi pa mapapansing nababalutan na ng ulap at pinagmistula nitong langit ang buong kanto ng Felix Huertas at ang kahabaan ng Tayuman. Mabaho ang ulap, di tulad ng malabulak na piraso ng langit na naabot dati kapag patila na ang bumuhos na ulan.

Sa di kalayuan, isang wang-wang ang narinig kasabay ng dalawang taginting ng isang kampana. Habang binabagtas ng dyip ang kahabaan ng Lacson, isa-isang tinanggal ng mga pasahero ang mga takip sa kanilang mga ilong. Sinulyapan nila ang daan bago tumingin sa malayo, nagbasa o natulog.

TALA:
Ang larawan sa itaas ay ang El Fuego ni Lorenzo Guerrero. Nakuha ko ang imahe may pitong taon na ang nakararaan, mula sa isang libro ng Retorika. Sa kasamaang palad, hindi ko na maalala ang pamagat nito.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Mga dapat magawa ngayong bakasyon

Status
  1. Mag-aral para sa huling Comprehensive Exam.
  2. Magsaliksik ukol sa mga monumento sa Roxas Boulevard.
  3. Magpunta ng National Archives at National Library. Nawa’y mayroong mga dokumento makikita para sa huling research paper na kailangang gawin (at nang maka-graduate na rin).
  4. Magsulat ng isang kwento na nasa genre ng Mystery.
  5. Mag-jogging nang tatlong beses isang linggo.

Bataan Has Fallen

Standard

(by Salvador P. Lopez; read over “The Voice of Freedom”,
from Corregidor, on April 9, 1942)

Bataanhas fallen. The Philippine-American troops on this war-ravaged and blood-stained peninsula have laid down their arms. With heads bloody but unbowed, they have yielded to the superior force and numbers of the enemy. The world will long remember the epic struggle that the Filipino and American soldiers put up in the jungle fastnesses and along the rugged coasts ofBataan. They have stood up uncomplaining under the constant and grueling fire of the enemy for more than three months. Besieged on land, and blockaded by the sea, cut-off from all sources of help in thePhilippinesandAmerica, these intrepid fighters have done all that human endurance should bear.

For what sustains them through the months of incessant battle was a force more than physical. It was the force of an unconquerable faith—something in the heart and soul that physical adversity and hardship could not destroy. It was the thought of native land and all that it holds most dear, the thought of freedom and dignity and pride in those most priceless of all our human prerogatives. Our men fought a brave and bitterly contested struggle. All the world will testify to the almost superhuman endurance with which they stood up until the last, in the face of overwhelming odds. The decision had to come. Men fighting under the banner of an unshakable faith are made of something more than flesh, but they are not impervious to steel. The flesh must yield at last, endurance melts away, and the end of the battle must come.

 

Bataan has fallen! But the spirit that made it stand—a beacon to all the liberty-loving people of the world—cannot  fall! All of us know the story of Easter Sunday. It was the triumph of light over darkness, life over death. It was the vindication of a seemingly unreasonable faith. It was the glorious resurrection of a leader, only three days before defeated and executed like a common felon. Today, on the commemoration of that Resurrection, we can humbly and without presumption declare our faith and hope in our own resurrection, our own inevitable victory. We, too, were betrayed Judases. We were taken in the night by the force of arms, and though we had done wrong to no man, our people were bound and delivered into the hands of our enemies. We have been with mock symbols of sovereignty, denied by weaklings, lashed with repeated oppression, tortured and starved. We have been given gall to drink, and we have shed our blood. To those who look upon us from afar it must seem the Filipino people have descended into hell, into the valley of death. But we know that the patient and watching men who said their simple prayers in the hills ofBataan, have not lost faith, and we know that the hushed congregations in the churches throughout the land, drew from the gospel as Mass renewed hope in their resurrection. To all of them we give today the message of the angel of Easter morning: “Be not afraid, for He is risen.”

We, too, shall rise. After we have paid the full price of our redemption, we shall return to show the scars of sacrifices that all may touch and believe. When the trumpets sound the hour we shall roll aside the stone before the tomb and the tyrant guards shall scatter in confusion. No wall of stone shall then be strong enough to contain us, no human force shall suffice to hold us in subjection, we shall rise in the name of freedom and the East shall be alight with the glory of our liberation. Until then, people of the Philippines, Be not afraid.

Text from:

Quezon, Manuel III, ed. 20 Speeches That Moved A Nation. Mandaluyong City: Anvil Publishing, Inc, 2002.

Picture from: 
http://images.google.com/imgres?q=mt+samat+cross&hl=en&biw=1280&bih=713&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Ok7cm7PXqdD90M:&imgrefurl=http://www.philippinesbestplaces.com/2008/05/07/mt-samat-bataan/&docid=BRMMw9JssbRrCM&imgurl=http://www.philippinesbestplaces.com/wp-content/uploads/2008/05/mt-samat-cross3.JPG&w=1200&h=1600&ei=dNWCT9r0CqqhiAe8q8DCBA&zoom=1&iact=hc&vpx=187&vpy=301&dur=954&hovh=259&hovw=194&tx=143&ty=137&sig=109071392045672448851&page=1&tbnh=175&tbnw=128&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:5,s:0,i:80

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.