Si Manuel Sastron at ang bayan ng Cuenca

Standard

Isinulat ni Manuel Sastron  ang Batangas y su Provincia na nabibilang sa serye na tinawag na Filipinas Pequenos Estudios, isa sa mga naunang pag-aaral ng kasaysayang lokal. Inilimbag ito noong  1895 sa lugar na kung tawagin ay Malabong (sa bersyon ng pahina para sa pamagat na nasa wikang Castila, Malabon ang nakasulat na lugar ng paglilimbag).

Kung isu-zoom in ang mapa, malalaman ng mambabasa kung bakit “Viajera de Cuenca” ang pamagat ng blog na ito.

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s