Ganito ako magsulat

Standard

Nakikipagtitigan sa blangkong monitor,
habang nakikipaglaro sa keyboard
Bago nagpapatugtog ng gospel songs
at bubuksan ang Google Chrome. 

Bubuksan ang notepad,
gagawa ng outline
habang maya’t maya’y nag-Alt+Tab
puntang Chrome.

Makikipagtitigan muli sa blangkong monitor,
saka gagawa ng musika
mula sa paulit-ulit na pagdiin
ng mga daliri sa keyboard.

Papalitan ang musika sa Media Player
ng playlist na Pavarotti
babalikan ang nadumihang monitor,
bubusisiin ang retorika ng bawat linya
saka Ctrl+C at Ctrl+V ang buong piyesa.

DAY 7

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s