Isang araw ng pagtuturo

Standard

Madilim pa
nasa eskwela na,
nagbabasa o nagmamarka
bago pumapasok
sa silid-aralan
kung saan aabutan
ang mga anak
na wala sa tamang upuan.
“Balik sa tamang pwesto,” sasabihin
n’ya sabay dadakmain
ang mga takdang aralin
na may pangalan ng katabi.
Uusal ng panalangin,
balita’y tatanungin
bago ipakilala ang gawain:
kailangang makapunta
mula likuran
hanggang harapan
nang nakatuwad
at naglalakad.
“Pabilisan kayo,
dahil may mag-ooras sa inyo.”
Hinati n’ya ang klase
sa lalaki at babae
na nagkarera na parang
nakawalang
mga gorilla
sa loob ng eskwela.
Panalo ang mga babae
na hindi naiwasang mapatili,
samantalang nakangiwi
ang mga lalaki,
likod daw nila’y masakit.
“Kasi’y gamit ninyo ang likod,
balakang at braso sa lakad.
Ang tawag dito’y pagiging quadruped.
E bakit naman kami,
tanong ng mga babae,
hindi napangiwi?
“Ano’ng parte ng katawan,”
sagot n’ya naman,
“ang ginamit ninyo sa paglakad?”
Paa po, kanilang sagot.
“Ano pa?”
Guro at estudyante’y nagkatitigan.
“Kapag paa lamang ang lapat
sa lupa, tuwid ang likod at balakang,
biped ang isang nilalang.”
Isang kamay ang pumailanlang:
Dati na po bang quadruped ang tao?
“Ano sa palagay mo?” sagot naman ng guro.
Napakamot sa ulo ang estudyante,
hinahalukay ang kokote.
Hindi naman po siguro, sagot nito,
ipinanganak na biped ang tao.
“Bakit mo nasabi?” tanong ng guro.
Ang baby po, hindi marunong ng kahit ano
kaya nga kailangan n’ya po palagi ng magtuturo.
Ganun din po siguro ang tao,
hindi nagsisimula sa kumplikado.
“Mahusay! Isang palakpak ng Pinatubo
para sa iyo!”
Pwush, palakpak sa kanan.
Pwush, palakpak sa kaliwa.
Pwush, Pwush, Pwush. Kanan, kaliwa, kanan
bago sumigaw ang lahat ng “Boom!”
Tumunog ang bell at ang guro’y nagpaalam,
sa sarili’y hiling
na ang klase’y may bagong alam.
Bago umuwi, magmamarka,
mag-eempake ng  mababasa
at ang dilim sasalubungin
upang daan pauwi ang tahakin.

DAY 6

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s